ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสอบในหัวข้อ
1. อะตอมและตารางธาตุ
2.พันธะเคมี
3. ปริมาณสารสัมพันธ์
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016