ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

โครงสร้างรูปประโยค
ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
วัฒนธรรมจีน
เทคนิคการทำข้อสอบ (นักเรียนต้องมีความรู้ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป )
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016