งานสารสนเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม
Welcome : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวบไซต์งานสารสนเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ chudchaval.m@rayongwit.ac.th

กิจกรรมล่าสุด
เอกสารงานสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน
งานสารสนเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ขอบข่ายงานและหน้าที่ งานสารสนเทศ มีหน้าที่ ดำเนินงาน งานสารสนเทศโรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
*****1) วางแผนกำหนดแนวทางจัดทำโครงการ / กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากรและสถานที่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน
*****2) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
*****3) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
*****4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
*****5) นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนระยองวิทยาคม
*****6) ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอื่นเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
*****7) ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ข่าวสารจาก สพฐ.
LINK TO WEBคุณ คือ ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ติดต่อเรา
* สถานที่ตั้ง**เลขที่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
* โทรศัพท์**0-3861-1010 * แฟกซ์**0-3861-4332 * Website**http://www.rayongwit.ac.th/it * E-Mail : Webmaster**chudchaval.m@rayongwit.ac.th


อุปกรณ์เคลื่อนที่|งานสารสนเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม

GMT+7, 2019-3-23 05:29 , Processed in 0.015267 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน