กลุ่มบริหารงานบุคคล     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ