กิจการนักเรียน      
  ร่วมงานวันปิยมหาราช ในการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 5
  ค่ายพัฒนาจิต ระดับชั้น ม.2
  พิธีมุทิตาคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
  โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4
  กิจกรรม รำลึกพระคุณแม่
  โครงการ ค่ายคิดดี ทำดี มีคุณธรรม
  ร.ย.ว. รวมใจถวายเทียนพรรษา
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรมนำชีวิต
  ร.ย.ว. หล่อเทียน หลอมใจ ประจำปี 2561
  โครงการค่ายผู้นำ (ต้นกล้า ร.ย.ว.)
  คณะครู นักเรียนเดินขบวน ตามโครงการ ปฏิบัตการปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 หน้า :