กิจการนักเรียน      
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ค่ายต้นกล้านักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ประชุมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นม.1 ในภาคเรียนที่ 2
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ร่วมงานวันปิยมหาราช ในการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 5
  ค่ายพัฒนาจิต ระดับชั้น ม.2
  พิธีมุทิตาคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
  โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4
  กิจกรรม รำลึกพระคุณแม่
  โครงการ ค่ายคิดดี ทำดี มีคุณธรรม
  ร.ย.ว. รวมใจถวายเทียนพรรษา
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรมนำชีวิต
 หน้า :