กิจการนักเรียน      
  กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  เพชรเม็ดงามน้ำเงินเหลือง ประจำปีการศึกษา 2560
   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
  โครงการก่อน 15 ปีไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์
  กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก
  กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑
  กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง รยว. 2560
  เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ประชุมผู้ปครองครั้งที่ 2/2560
  โครงการทัศนศึกษา ครูจ๋าหนูอยากไป
  ปันนำ้ใจสู้ภัยนำ้ท่วม สู่ภาคอีสาน
 หน้า :