กิจการนักเรียน      
  เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ประชุมผู้ปครองครั้งที่ 2/2560
  โครงการทัศนศึกษา ครูจ๋าหนูอยากไป
  ปันนำ้ใจสู้ภัยนำ้ท่วม สู่ภาคอีสาน
  ค่ายพัฒนาจิตและคุณลักษณะ ระดับชั้น ม.2
  สวดมาติกาถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีศรีระยองวิทย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560
  สายใยผูกพัน...ไม่มีวันเกษียณ
  กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ค่ายคุณธรรม อนาคตก้าวไกล ด้วยหัวใจคุณธรรม
  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพลังจิต คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นกตัญญู/
  รำลึกพระคุณแม่
 หน้า :