กิจการนักเรียน      
  กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
  การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
  จัดกิจกรรมเพิ่มความสุข
  ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5
  กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ค่ายต้นกล้านักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ประชุมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นม.1 ในภาคเรียนที่ 2
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ร่วมงานวันปิยมหาราช ในการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 5
  ค่ายพัฒนาจิต ระดับชั้น ม.2
  พิธีมุทิตาคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
  โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4
 หน้า :