กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  กิจกรรมลูกเสืออาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ
  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวระดับชั้น ม.1
  ค่ายฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ Scout Leader กองพิเศษ
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
  งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.18 ครั้งที่ 3
  การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ประจำปี 2561
  กำหนดการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2560
  ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  โครงการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ Scout Leader รุ่นที่ 12
  1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
 หน้า :