กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.18 ครั้งที่ 3
  การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ประจำปี 2561
  กำหนดการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2560
  ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  โครงการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ Scout Leader รุ่นที่ 12
  1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  เหล่าลูกเสือโรงเรียนระยองวิทยาคมขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารีและฝึกทักษะลูกเสือจราจร
  ทำดีถวายพ่อ
  ยอดนักอ่านประจำเดือน
  งานสัปดาห์ห้องสมุด
 หน้า :