ศิลปะ      
  การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ในงาน Rayong string contest 2018 เทิดไท้องค์ราชัน ณ ZoodS จังหวัดระยอง
  กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2561
  การแข่งขันประกวดวงสตริง ระดับม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
  การแข่งขันดนตรี ในโครงการแข่งขันมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
  ค่ายก้าวสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2560
  Minor Awards of Excellence Year 2017
  การแสดงทางนาฎศิลป์ ชื่อชุดเมืองระยอง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
  โชว์ความสามารถพิเศษเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
  พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559
  แสงจันทร์มิวสิคเฟสติวัล
  การแข่งขันการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
  การประกวดวาดภาพ ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่19
 หน้า :