ศิลปะ      
  To Be Number One MPR Music Contest #7
  การแข่งขันการประกวดวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  OBEC AWARD
  การประกวดขับร้องและบรรเลงเพลงไทย ประเภทวงผสม
  การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ในงาน Rayong string contest 2018 เทิดไท้องค์ราชัน ณ ZoodS จังหวัดระยอง
  กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2561
  การแข่งขันประกวดวงสตริง ระดับม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
  การแข่งขันดนตรี ในโครงการแข่งขันมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
  ค่ายก้าวสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2560
  Minor Awards of Excellence Year 2017
  การแสดงทางนาฎศิลป์ ชื่อชุดเมืองระยอง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
  โชว์ความสามารถพิเศษเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
  พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559
 หน้า :