การงานอาชีพและเทคโนโลนี      
  รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่น ในรายการ UNESCO-Microsoft ASEAN Culture of Peace@UNESCO-Microsoft ASEAN Culture of Peace
  ร่วมแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นในรายการ Unesco - Microsoft Hack for Asean Culture of Peace
  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ
  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC2018)
  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.คอมพิวเตอร์
  รางวัลระดับประเทศ (NSC 2017)
  พี่สอนน้อง ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม
  อบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนระยองวิทยาคม
  รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2017 : The National Software Contest)
  ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The National Software Contest : NSC-2017)@(The National Software Contest : NSC-2017
 หน้า :