การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
  การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  แสดงความยินดีกับลูกศิษย์วิทย์-คอม รุ่น 10 ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (TOI 14)
  แสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Smart Education Award by Unicef Thailand
  ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่น ในรายการ UNESCO-Microsoft ASEAN Culture of Peace
  ร่วมแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นในรายการ Unesco - Microsoft Hack for Asean Culture of Peace
  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ
  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC2018)
  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.คอมพิวเตอร์
  รางวัลระดับประเทศ (NSC 2017)
 หน้า :