การงานอาชีพและเทคโนโลนี      
  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์
  อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.คอมพิวเตอร์
  รางวัลระดับประเทศ (NSC 2017)
  พี่สอนน้อง ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม
  อบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนระยองวิทยาคม
  รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2017 : The National Software Contest)
  ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The National Software Contest : NSC-2017)@(The National Software Contest : NSC-2017
  รับทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สอวน.คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 12 @The 12th POSN Olympiad in Informatics
  ค่ายผู้นำห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม ม.5/2 - ม.6/2
 หน้า :