กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป      
  โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงาน เรื่องโภชนาการ
  คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร
  คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน
  โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
  ยินดีต้อนรับคณะครูจากภูฏานที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน
  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย
  มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าเยียมชมการเรียนการสอนภาษาจีน
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
   คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียน DUNMAN HIGH SCHOOL ประเทศสิงคโปร์
 หน้า :