งานแนะแนว      
  ทัศนศึกษาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา(มีสุขฟาร์ม)
  การปฐมนิเทศนักเรียน กยศ. ผู้กู้รายใหม่
  ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความประสงค์ขอกู้ “กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2560
  ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น
  รับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน
  งานแนะแนวได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาสงเคราะห์ ณ วัดปากน้ำ( สมุทรคงคาราม)
  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  ปฐมนิเทศนักเรียน กยศ ผู้กู้รายใหม่
  นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
  จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ
 หน้า :