คณิตศาสตร์      
  พิธีรับรางวัลการแข่งขันในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
  แสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมกับความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนระยองวิทยาคม
  การแข่งขันคณิตศาสตร์ TUGMOs ครั้งที่ 16
  การเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิชาการ งานระยองวิทย์นิทัศน์61 งานศิลปหัตถกรรม การสอบแข่งขันASMO และ การสอบแข่งขันTEDET
  ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2018 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018)
  ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2018 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ในงาน ACR วิชาการ ACR ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
  พิธีรับรางวัลระดับประเทศ ในการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 15
  ศึกษาดูงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
  เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
  แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ WMTC 2017 in Thailand
 หน้า :