กลุ่มบริหารงานบุคคล      
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันครู 61 และงาน ส.บ.ม.ท
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงเรียนระยองวิทยาคม
  ยินดีต้อนรับนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
  โรงเรียนระยองวิทยาคม ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช
  โรงเรียนระยองวิทยาคม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ธีระวัธน์ สิงหบุตร
  สายใยผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ
  เกษียณงานกาลเปลี่ยนไป แต่สายใยไม่เปลี่ยนแปล
  ศึกษาดูงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานนโยบายและแผนโรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.เขต18 ครั้งที่ 6 /2560
  รับโล่เกียรติคุณสำหรับผู้นำโรงเรียน
  โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2560
 หน้า :