สุขศึกษาและพลศึกษา      
  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
  นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย และวงโยธวาทิต บรรเลงรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 2
  ระยองวิทเกม60
  กีฬาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
  การแข่งขันกีฬาภายใน ระยองวิทเกม 60
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1
  การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
  ระยองวิทย์เกมส์60
  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
  การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2560
  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
 หน้า :