สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
  การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับประเทศ
  ชนะเลิศบรรยายธรรมระดับจังหวัด
  การแข่งขันปริศนา geography
  Young Asean camp@Young Asean camp
  การแข่งตอบปัญหากฎหมายระดับภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  การอบรมและเผยแผ่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
  กบจูเนียร์สัญจร ปีที่ 9
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net
  การอบรมครอบครัวพอเพียงสืบสานปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  การแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกัน ครั้งที่ 8 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 19
  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เ
 หน้า :