สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
  แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ของศาลจังหวัดระยอง
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 1
  โครงการ สร้างต่อที่พ่อห่วง
  ปลูกต้นไม้ถวายพระ ปลูกธรรมะในใจคน
  การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับประเทศ
  ชนะเลิศบรรยายธรรมระดับจังหวัด
  การแข่งขันปริศนา geography
  Young Asean camp
  การแข่งตอบปัญหากฎหมายระดับภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  การอบรมและเผยแผ่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
  กบจูเนียร์สัญจร ปีที่ 9
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net
 หน้า :