ภาษาไทย      
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง งานวันยุวกวี
  งานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48
  รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
  การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
  แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ วัฒนธรรมนำสังคม
  การเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ละครเวที เรื่องสังข์ทอง
  โครงการ "ตามรอยสุนทรภู่ " ประจำปี 2559
  ต้อนรับคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 26
  แข่งขัน ประกวดเล่าข่าวภาษาไทย
  "วรรณคดีสัญจร"
  การแข่งขันแต่งกลอนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 หน้า :