Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
681,617
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเอมิกา สุดสุข
Name - Surename : Amika Sudsuk
ระดับชั้น / Class : 6 / 16
รายละเอียดผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทิานภาษาจีน ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
Detail Student Work : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทิานภาษาจีน ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดวงนฤมล แกว่นกสิกรณ์
Name - Surename : Doungnarumon Kwankasigorn
ระดับชั้น / Class : 6 / 17
รายละเอียดผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
Detail Student Work : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
 
ชื่อ - นามสกุล : เด็กหญิงธนรรญภรณ์ วงศ์พขรธนพร
Name - Surename : Tananyaporn Wongpacharatanaporn
ระดับชั้น / Class : 3 / 5
รายละเอียดผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
Detail Student Work : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
 
ชื่อ - นามสกุล : เด็กหญิงรมย์ธีรา ลักษณามี
Name - Surename : Romteera Luksanamee
ระดับชั้น / Class : 3 / 5
รายละเอียดผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
Detail Student Work : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญาภัค อ่อนตรี
Name - Surename : Kanyaphak Ontri
ระดับชั้น / Class : 4 / 12
รายละเอียดผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
Detail Student Work : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล : นายณัฐภวัฒน์ คงแดง
Name - Surename : Nattawat Kongdang
ระดับชั้น / Class : 6 / 12
รายละเอียดผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
Detail Student Work : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล : นายธนกร เกาะกลาง
Name - Surename : Mr.Thanakron Kaoklang
ระดับชั้น / Class : 4 / 12
รายละเอียดผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
Detail Student Work : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล : นายภูมิพัฒน์ สมเสาร์
Name - Surename : Mr.Phumipat Somsao
ระดับชั้น / Class : 4 / 12
รายละเอียดผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
Detail Student Work : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล : นายวีราทร คนดี
Name - Surename : Mr.Weerathorn Khondee
ระดับชั้น / Class : 5 / 12
รายละเอียดผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
Detail Student Work : ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม.4-ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชญานิช สกุลพิทักษ์
Name - Surename : Chayanit Sakunpituk
ระดับชั้น / Class : 6 / 6
รายละเอียดผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
Detail Student Work : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 
     
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332