Untitled Document
Untitled Document
290,208
ปฏิทินโรงเรียน
                                         เดือน ธันวาคม  2017                                        
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

    วันนี้      วันหยุดราชการ      กิจกรรมของโรงเรียน
         
01 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
 สัปดาห์การนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
02 ธ.ค. 60 - 03 ธ.ค. 60
 ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1/2560 วิทย์-คอม
04 ธ.ค. 60
 กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย โรงเรียนสีเขียว
04 ธ.ค. 60 - 08 ธ.ค. 60
 ค่ายก้าวสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ศิลปะ
08 ธ.ค. 60
 ตอบปัญหารัฐธรรมนูญ สังคม
08 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
 ค่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
08 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
 ค่ายลูกเสือ ม.2 โครงการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ
09 ธ.ค. 60
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.1,2) Gifted
16 ธ.ค. 60
 แข่งขันทักษะภาษาจีน เสม็ดคัพ ครั้งที่ 5 เอเชียตะวันออก
16 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
 ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนมุ่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/60 คอมพิวเตอร์
20 ธ.ค. 60
 ทำสัญญาเช่งเครื่องคอมพิวเตอร์ พัสดุฯ
25 ธ.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60
 สอบกลางภาค 2/2560 กิจการนักเรียน
26 ธ.ค. 60
 ประชุมครู บุคคล
...ธ.ค. 60
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ SMTE
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ พละ
 ตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนนักเรียนกู้ยืมของนักเรียนผู้กู่รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 แนะแนว
 ส่งเอกสารใบลงทะเบียนของนักเรียนผุ้กู้รายเก่าและรายใหม่ภาคเรียนที่ 2 บมจ.ธนาคารกรุ่งไทย แนะแนว
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332