Untitled Document
Untitled Document
433,029
ปฏิทินโรงเรียน
                                         เดือน เมษายน  2018                                        
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

    วันนี้      วันหยุดราชการ      กิจกรรมของโรงเรียน
         
01 เม.ย. 61 - 07 เม.ย. 61
 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการจัดการเรียนการสอนครู EIS EIS
30 เม.ย. 61
 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กิจการนักเรียน
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332