Untitled Document
Untitled Document
290,206
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านวิชาการ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านวิชาการ) ปีการศึกษา 2561
 
 
   
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332