Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
681,621
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ โครงการการห้องเรียนพิเศษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานด้านโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โทร. 0-3861-8832
 
 
   
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332