Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
614,841
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
    วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พ.ต.อ.ถาวร ดุลย์วิทย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ให้ความรู้ความเข้าใจ และป้องปรามการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษาตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ด้วยการประสานความร่วมมือจาก นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาสีขาว
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332