Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
614,834
 English Program
   The Explorer Camp
    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้จัดกิจกรรม The Explorer Camp ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล นายปิยบุตร เอมโอฐ เป็นผู้เปิดกิจกรรมในครั้งนี้
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332