Untitled Document
Untitled Document
475,167
วันสำคัญ
 
  ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program     24/05/2018     47 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program      old   07/05/2018  255 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   03/05/2018  201 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน      old   01/05/2018  314 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน      old   26/04/2018  283 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน      old   09/04/2018  410 
  กำหนดการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา 2561      old   08/04/2018  759 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      old   28/03/2018  312 
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      old   08/03/2018  438 
  เกณฑ์การประเมิน ว.21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด      old   06/03/2018  414 
  ข่าวทั้งหมด...
 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4   old   03/05/2018  2,974 
 
ข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
 
  รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่น ในรายการ UNESCO-Microsoft...
  21 พ.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1...
  17 พ.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในส...
  12 พ.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมเตรียมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
  11 พ.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ในงาน Rayong string contest 2018 เทิดไ...
  23 เม.ษ. 61   อ่านต่อ 
 
  ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
  22 เม.ษ. 61   อ่านต่อ 
 
  นักเรียนศิลป์จีน รยว. ร่วมสืบสานและเผยแพร่ประเพณีไทย ในต่างแดน
  13 เม.ษ. 61   อ่านต่อ 
 
  เยี่ยมชมเมืองแฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ
  05 เม.ษ. 61   อ่านต่อ 
 
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332