Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
614,834
วันสำคัญ
  Logbook Teacher

   โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)
   คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
   ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
   PowerPoint โปรแกรม LTeacher
 
  ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ     21/10/2018     153 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   12/10/2018  105 
  ประกาศบัญชีรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   10/10/2018  48 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   28/09/2018  79 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   28/09/2018  37 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   24/09/2018  69 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง      old   05/09/2018  101 
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   24/08/2018  113 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   21/08/2018  100 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   01/08/2018  187 
  ข่าวทั้งหมด...
 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   old   29/05/2018  1,342 
ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4   old   03/05/2018  3,957 
 
ข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
 
  ร่วมงานวันปิยมหาราช ในการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรัช...
  23 ต.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทางวิชาการจากโรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์
  11 ต.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  10 ต.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ค่ายพัฒนาจิต ระดับชั้น ม.2
  07 ต.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  พิธีมุทิตาคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยา...
  21 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4
  10 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  07 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวระดับชั้น ม.1
  05 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332