Untitled Document
Untitled Document
290,208
 
  ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   08/12/2017  74 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561      old   22/11/2017  235 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา      old   15/11/2017  217 
  ยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงเรียนระยองวิทยาคม      old   06/11/2017  202 
  ผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2561 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา      old   03/11/2017  364 
  โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2561      old   30/10/2017  430 
  ประกาศรายชื่อการเลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2560      old   12/10/2017  1,682 
  โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2560      old   02/08/2017  573 
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560      old   14/07/2017  602 
  ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560      old   05/07/2017  456 
  ข่าวทั้งหมด...
 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
โปรแกรมประเมินสิทธิ์สมัครโควตาด้านคุณธรรม   old   29/11/2017  2,035 
โปรแกรมประเมินสิทธิ์สมัครโควตาด้านวิชาการ   old   28/11/2017  3,307 
เอกสารการสมัครประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561   old   25/11/2017  2,823 
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านวิชาการ)   old   20/11/2017  1,645 
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านคุณธรรม)   old   20/11/2017  730 
 
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมปลาย
Untitled Document
นายชรินทร์ธร สวัสดิ์ล้น
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ร...
นายฉัตรชัย สวัสดิ์ล้น
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง...
นายธรรมวัฒน์ เหมะชยางกูร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ร...
นายวศิน เหลืองโพธิ์แมน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ร...
นายพชร โชติกาญจนวัฒน์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ร...
นางสาวธัญญ่า ตรีไตรรัตนกูล
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญ...
นางสาวชัญชนันท์ คล้ายน้อย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญ...
ดูทั้งหมด
 
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมต้น
Untitled Document
เด็กหญิงพุทธลดา เมืองขาว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาก...
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อินทร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 อบจ. ขอนแ...
เด็กชายณพณัฐ แวดล้อม
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กหญิงธัญชนก เวทวงษ์
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายศุภณัฐ จันทน์ขาว
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายภานุพันธุ์ สุวรรณมาโจ
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายภูมิภัทร พันธุ์เสือ
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กหญิงปาลิดา ยิ่งวัชระ
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ...
เด็กหญิงอารยา  อุดขาว
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเร...
เด็กชายกฤติมา  ประทุมทอง
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิ...
เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิ...
นางสาวพิชชาภา  จันทร์สม
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิ...
เด็กหญิงทักษอร  อุ่นอำไพจิตร
เหรียญทองแดง การประกวดโครงงา...
ดูทั้งหมด
 
กิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
 
  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเ...
  11 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันครู 61 และงาน ส.บ.ม.ท
  08 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  06 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...
  05 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
  05 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  ประชุมเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระย...
  04 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  โครงการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ Scout Leader รุ่นที่ 12
  03 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Booster Camp 2017)
  03 ธ.ค. 60   อ่านต่อ 
 
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332