Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
576,857
วันสำคัญ
  Logbook Teacher

   โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)
   คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
   ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
   PowerPoint โปรแกรม LTeacher
 
  ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราว     24/09/2018     12 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง      old   05/09/2018  77 
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   24/08/2018  96 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   21/08/2018  80 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   01/08/2018  162 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนระยองวิทยาคม      old   24/07/2018  164 
  คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม      old   23/07/2018  139 
  คำสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม ที่ 174/2561      old   23/07/2018  273 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   20/07/2018  113 
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      old   09/07/2018  102 
  ข่าวทั้งหมด...
 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   old   29/05/2018  1,143 
ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4   old   03/05/2018  3,729 
 
ข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
 
  พิธีมุทิตาคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยา...
  21 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4
  10 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  07 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวระดับชั้น ม.1
  05 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศ...
  04 ก.ย. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเ...
  29 ส.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเร...
  28 ส.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
  23 ส.ค. 61   อ่านต่อ 
 
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332