แนะนำให้ใช้ google chrome เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์