Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
657,132

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
   
 
   
นางสาวเนติมา เที่ยงตรง

เรื่อง : ระบำนาฎยประเพณี เจดีย์ศรีระยอง รายวิชา นาฎศิลป์ 2 ศ31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เข้าชม 333 ครั้ง

  20/06/2018
 
   
 
   
นายธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์

เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เข้าชม 209 ครั้ง

  16/06/2018
 
   
 หน้า 1  หน้า 2   ทั้งหมด  8  รายการ
EIS : Math for Life

ครูมืออาชีพ  ครูกุมารี  แย้มศรี
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332